SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fort´ adverb med stor hastighet NollSYN.synonymhvid735840snabbt bilisten körde för fortspring så fort du kan!prata fortäv.in­om kort tids­rymd hon lärde sig fort hur man görkom så fort som möjligt!ibl. mer el. mindre bildligttiden gick fort och snart var det höst i­genfort som ögatmycket fortspring efter hjälp, och det fort som ögat! sedan 1609av lågty. fort ’bort; vidare; strax; fram’; besl. med forsla, 1före
2fort [fårt´] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en fort·etpermanent militär stödje­punkt som är svår att storma vanligen mindre och ofta relativt lätt bestyckad mil.JFRcohyponymbefästningcohyponymfäste 4cohyponymborg 1 fienden in­tog fortetstaden skyddades av en kedja av fortsedan 1651av fra. fort med samma betydelse; av lat. for´tis ’stark’