SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fort`bilda sig verb fortbildade fortbildat fort|­bild·arut­bilda sig vidare pedag.flera av lärarna fortbildade sig på sommarenfortbilda sig (i ngt)sedan åtm. 1960-taletSubst.:vbid1-903613fortbildande, fortbildning