SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fort`farande adverb fort|­far·andei nuet lik­som under den närmast före­gående tiden ofta med bi­betydelse av lång­varighet; i fråga om till­stånd där en ändring kan ske tid.SYN.synonymännu 1synonymalltjämt han tror fortfarande att det är riktigt med löne­stoppvi bor fortfarande i Göte­borghon har fortfarande inte kommitsedan 1846till fort- och 2fara Fortfarande är synonymt med ännu, men det sägs ibland att man inte bör använda fortfarande i negerade satser. Alltså (enligt denna uppfattning) hellre han har ännu inte kommit än han har fortfarande inte kommit. Båda alternativen måste dock anses fullgoda, liksom det är fortfarande att han inte har kommit. Om man ändrar ordföljden, blir det dock annorlunda: han har inte kommit ännu går bra men inte *han har inte kommit fortfarande.   Fortfarande är ett ganska nytt adverb i svenskan. Det bildades av verbet fortfara (=fortsätta) i mitten av 1800-talet. I början uppfattades det som en av verbets böjningsformer (presensparticip), men så småningom började det kännas som ett självständigt ord, samtidigt som verbet fortfara blev allt sällsyntare och nästan helt ersattes av fortsätta.