publicerad: 2021  
klammer klammern klamrar
klamr·ar
substantiv
klamm´er
1 hak­parentes ([ ])
alla boktitlar stod in­om klammer
belagt sedan 1823; av tyska Klammer med samma betydelse; till 1klämma!!
2 tecken för samman­fattning i form av en på mitten kil­formigt ut­böjd kroklinje ({})
belagt sedan 1850
3 vinklat stål­tråds­stift som an­vänds för att häfta ihop papper med hjälp av spec. apparat
äv. om apparaten
belagt sedan 1923