publicerad: 2021  
klaviatur klaviaturen klaviaturer
klavi·at·ur·en
substantiv
klaviatu´r
full­ständig upp­sättning tangenter på klaverinstrument el. orgel
äv. tangent­upp­sättning till dator eller skriv­maskin
belagt sedan 1798; till lat. cla´vis 'nyckel; tangent'