publicerad: 2021  
knappa in knappade knappat
verb
knappa in´
1 göra mindre
någon/något knappar in på något
någon knappar in på något
något knappar in på något
knappa in på maten; kommunen knappade in på an­slagen
spec. vid kapp­löpning eller dylikt
knappa in på för­språnget
belagt sedan 1772; till 2knapp!!
2 var­dagligt förse data­maskin med (information) genom att trycka på knappar
någon/något knappar in något
någon knappar in något
något knappar in något
han knappade in koden
belagt sedan 1974; till 1knapp!!
knappa ininknappande, inknappning