SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1framför [fram`-äv.-fö´r] adverb fram|­föri om­rådet som fram­sidan (av ngt) vetter mot Nollinne i huset arbetade föräldrarna och på gårds­planen framför lekte barnenäv. i fråga om placering närmare ett visst mål e.d.längre fram platsen framför var upp­tagenhan höll sig 10 meter framförsedan 1701fornsv. framföre
2framför [fram`-äv.-fö´r] preposition fram|­för1på den sida av (ngt) som fram­sidan vetter mot Nollframförställdposera framför en kamera­linsgårds­planen framför husetäv.i position längre fram än han satte sig på stolen framför henneäv. med tidsbetydelseha hela livet framför sigsedan slutet av 1300-taletKlosterläsningfornsv. fram for, fram före 2så­som högre värderad än Nollhon före­drar te framför kaffesärsk. i vissa ut­tryckfram­för allt hälsan framför alltplikten framför alltframför allt måste drog­missbruket stoppassedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen