SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fram`förhållning substantiv ~en ~ar fram·för|­håll·ning·en1riktande av skjut­vapen mot en punkt fram­för ett rörligt mål för att kompensera för den tid det tar kulan att nå målet jakt.mil.framförhållningen bestäms främst av haglens tid att nå målet, av­ståndet till viltet och viltets hastighetsedan 18722planering som tar hän­syn till förut­sedd fram­tida situation som om den redan vore aktuell t.ex. i före­tag admin.minst två års framförhållning behövs för bostads­byggandesedan 1970