publicerad: 2021  
1komparativ komparativt komparativa
kom·par·at·iv
adjektiv
[kåm´-] el. [-i´v]
jämförande
komparativ språkforskning; den komparativa metoden in­om litteratur­vetenskapen
belagt sedan 1805
2komparativ komparativen komparativer
kom·par·at·iv·en
substantiv
[kåm`-]långt i
böjnings­form som ut­trycker andra jämförelse­graden hos adjektiv och adverb
komparativändelse
(i) komparativ komparativ (av något)
komparativ av "vacker" är "vackrare"
belagt sedan 1803