publicerad: 2021  
konception konceptionen konceptioner
kon·cept·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 mest i vetenskapliga samman­hang befruktning
antikonceptionsmedel
konception (av någon/något)
konception (av någon)
konception (av något)
tanken att människan blir till vid konceptionen
belagt sedan 1832; av lat. concep´tio med samma betydelse; jfr ur­sprung till koncipiera
2 idé till skapande arbete som ska vidare­utvecklas
konception (av något)
musikalens oenhetliga konception
äv. om mer ut­vecklat begrepp
kristendomskonception
belagt sedan 1820