SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
framm`e adverb 1i central, väl synlig position in­om det betraktade om­rådet NollJFRcohyponymfram 4 han saknade en knapp framme i halsensärsk.i främsta delen (av ngt) framme i förenframme vid fönstretframme på estradenspec. äv.inte undan­lagd tidningen ska inte ligga frammestryk­brädan står all­tid framme i grov­köketäv. bildligt, mest i fråga om personeri om­ständigheter så att man märks han ska ju all­tid hålla sig frammehar pojkarna varit framme nu i­gen?så kan det gå när o­lyckan är frammeligga/vara väl frammese1väl 1 sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. framme; bildn. till fram 2vid målet efter färd i rum el. tid; äv. abstrakt Nollnu är vi äntligen frammeoch där­med är vi framme vid vår egen tidsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen