publicerad: 2021  
konstitution konstitutionen konstitutioner
kon·stit·ut·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 upp­sättning grund­läggande egenskaper hos före­mål etc.
sär­skilt om fysisk beskaffenhet hos något levande
kroppskonstitution
han har kraftig konstitution
äv. karakteristiska själsliga egenskaper
själskonstitution
belagt sedan 1675; av lat. constitu´tio 'till­stånd; stadgad ordning'; till konstituera
2 grundlag
konstitutionsenlig
republikens konstitution; den forna diktaturen fick en ny konstitution som garanterade alla med­borgerliga rättigheter
belagt sedan 1614