publicerad: 2021  
konsumera konsumerade konsumerat
verb
konsume´ra
förbruka
MOTSATS producera 1
någon konsumerar något
vi kan i längden inte konsumera mer än vi producerar
spec. äta eller dricka
konsumera kött; konsumera alkohol
äv. bildligt
konsumera kultur
belagt sedan 1660; av lat. consu´mere 'förtära; förbruka'; jfr ur­sprung till consommé, presumera
konsumerakonsumerande, konsumering, konsumtion