SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
frej`dad adjektiv frejdat frejd·adsom värderas högt högt.admin.m-med.JFRcohyponymberömdcohyponymryktbar hans för­fäder var frejdade borgare och högre ämbets­mänsedan 1732