SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
frekven´s substantiv ~en ~er frekv·ens·enan­tal före­komster per (tids)enhet eller in­om ett visst material av ngn (räknebar) storhet fys.vetenskapl.SYN.synonymperiodtal besöksfrekvensolycksfallsfrekvenslåg frekvensordet ”och” har hög frekvens i svenskanspec. hos våg­rörelsean­tal svängningar per sekund grundtonsfrekvenssärsk. vid radiomottagningta in program 3 på frekvensen 99,7 mHzfrekvens (av ngt/ngra), en frekvens (av/på MÅTT)sedan 1874av lat. frequen´tia ’tal­rikhet; stort följe; massa’; till frekvent