SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
frekvente´ra verb ~de ~t frekv·ent·er·arregel­bundet besöka el. betjäna sig av Nollden restaurang hon brukade frekventerafrekventera ngtsedan 1639av lat. frequenta´re med samma betydelse Subst.:vbid1-155837frekventerande, vbid2-155837frekventering