SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
freon [´n] substantiv ~en ~er fre·on·entyp av fluor- eller klor­haltig gas anv. som kylmedium i frys­skåp, driv­medel i sprej­flaskor, blåsmedel vid skumplasttillverkning m.m. fys.hush.sam­bandet mellan ut­släppet av freoner och ozonminskningensedan trol. 1930-taletjfr varu­märket Freon