publicerad: 2021  
kunnig kunnigt kunniga
kunn·ig
adjektiv
kunn`ig
som har (stort) kunnande in­om ett visst om­råde
franskkunnig; skrivkunnig
kunnig (i något/att+verb/sats)
kunnig (i något)
kunnig (i sats)
kunnig (i att+verb)
kunnig (något/att+verb)
kunnig (något)
kunnig (på att+verb)
medicinskt kunnig personal; kunniga och erfarna med­arbetare; han är mycket kunnig i historia
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska kunnogher