publicerad: 2021  
landgång land­gången land­gångar
land|­gång·en
substantiv
lan`dgång
1 lös brygga som tjänar som passage mellan far­tyg och tilläggs­plats
lägga ut land­gången; dra in land­gången
äv. det att gå i land från far­tyg
belagt sedan 1788
2 stor av­lång smör­gås med flera olika på­lägg
land­gång med räkor och ägg; på års­mötet bjöds med­lemmarna på kaffe och land­gång
belagt sedan 1912