publicerad: 2021  
1larv larven larver
substantiv
(maskliknande) unge av djur som under­går full­ständig förvandling vid över­gång till vuxen­stadiet om unge av bl.a. grod­djur och insekter
larvstadium; fjärilslarv; mygglarv
gröna, ludna larver
belagt sedan 1772; via tyska av lat. lar´va 'ansikts­mask; spöke' (larven sågs av Linné som en förklädd fjäril; där­av den bildliga benämningen)
2larv larvet
larv·et
substantiv
var­dagligt menings­löst prat eller handlande
larv (om någon/något/sats)
larv (om någon)
larv (om något)
larv (om sats)
sluta med det där larvet!
äv. om obetydlig el. löjlig före­teelse
det är inte en riktig tävling utan bara larv
belagt sedan 1924; sv. dial. larv 'prat; oreda'; till 1larva 2