publicerad: 2021  
lasta lastade lastat
verb
las`ta
1 ibland med partikel, sär­skiltin, på placera last på visst transport­medel
MOTSATS lossa 3
någon lastar något (med något)
lasta ett far­tyg; vagnar lastade med malm
äv. med konstruktions­växling placera som last på transport­medel
någon lastar (in/på) något (någonstans)
någon lastar (in) något (någonstans)
någon lastar () något (någonstans)
lasta säckarna på last­bilarna; lasta in möblerna i bilen
äv. ut­vidgat placera
lasta in porslinet i disk­maskinen
belagt sedan 1626; till last 1
2 förses med last om transport­medel (särsk. far­tyg)
något lastar (någonstans) något lastar (mått)
far­tyget lastade i Göte­borg
äv. kunna bära viss mängd last
båten lastar 1 500 ton
belagt sedan 1872
3 ge skulden för något
någon lastar någon (för något/sats)
någon lastar någon (för något)
någon lastar någon (för sats)
hon kan inte lastas för något hon inte kunde på­verka
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska lasta 'klandra; beklaga'
lastalastande