publicerad: 2021  
liberalism liberalismen
liber·al·ism·en
substantiv
liberalis´m
en politisk åskådning som slår vakt om så­väl den en­skildes som den privata före­tagsamhetens frihet men än­då accepterar statliga in­grepp för att säkra med­borgarnas väl­färd
liberalismen måste försvara yttrande­friheten i alla lägen
äv. om mot­svarande politiska krafter
den svenska liberalismens grand old man
belagt sedan 1821