publicerad: 2021  
1liksom
även åld.
likasom
lik|­som, lika|­som
adverb
lik´som el. li´ksom el. li`kasom
som man kan ut­trycka saken
han skriver lik­som på lek; hon kände lik­som på sig vad som skulle hända; det ligger lik­som i tiden att tänka över sina konsumtionsvanor
ofta som utfyllnads­ord var­dagligt
mor­mor, jo det skulle lik­som vara jag det; jag är ledsen att jag inte har skrivit på ett tag men jag har lik­som inte haft något nytt att berätta
belagt sedan 1640
2liksom
lik|­som
subjunktion
li´ksom
i likhet med
JFR 1som 1
taket är mörkbrunt lik­som de enkla borden; lik­som i fjol ställer de upp med tre lag; lik­som alla andra trafikanter kräver cyklisterna sin rätt
äv. på samma sätt som
kollegan läxade upp honom lik­som om hon hade varit hans chef
belagt sedan 1520-talet; fornsvenska lika som