publicerad: 2021  
likna liknade liknat
verb
li`kna
1 vara lik någon
någon/något liknar någon/något
någon liknar någon
någon liknar något
något liknar någon
något liknar något
hon liknar sin mor; syskonen liknar var­andra som två bär; hans rufsiga hår liknade en peruk
äv. (om handling eller dylikt) vara typisk för någon
det liknar inte henne att komma för sent
det liknar ingen­ting det är all­deles på tokdet liknar ingen­ting att behöva betala för något man inte har beställt
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska likna; till 2lik!!
2 jäm­föra i förklarande syfte med något som djupare sett på­stås vara likt före­teelsen i fråga
någon liknar någon/något vid någon/något
någon liknar någon vid någon
någon liknar någon vid något
någon liknar något vid någon
någon liknar något vid något
någon liknar något vid att+verb/sats
någon liknar något vid sats
någon liknar något vid att+verb
staden har liknats vid en smält­degel; människans liv liknas ofta vid en vandring
belagt sedan 1417 öppet brev utfärdat av biskop Knut i Linköping m.fl. med intyg i smädelsesak (Svenskt Diplomatarium)
liknaliknande