publicerad: 2021  
likställig lik­ställigt lik­ställiga
lik|­ställ·ig
adjektiv
li`kställig
som helt överens­stämmer med något annat
JFR analog
likställig med något några är likställiga
spec. lik­värdig, jäm­bördig
ge med­borgarna lik­ställig och rätt­vis service
belagt sedan ca 1765