publicerad: 2021  
1likvid neutrum undviks
likv·id
adjektiv
likvi´d
omedelbart till­gänglig för ut­betalning om pengar och dylikt
bo­lagets likvida medel; skillnaden mellan likvida och bundna till­gångar
belagt sedan 1900; till lat. liq´uidus 'flytande; klar'; jfr ur­sprung till likvidera
2likvid likviden likvider
likv·id·en
substantiv
likvi´d
betalning för (större) varu­leverans el. tjänst
likviddag
erlägga likvid; full­göra likvid; varan levereras mot kontant likvid
belagt sedan 1792