publicerad: 2021  
likvidera likviderade likviderat
verb
likvide´ra
1 av­veckla som ekonomisk enhet
någon likviderar något
före­taget likviderades och aktierna delades ut till aktie­ägarna
belagt sedan 1872; av senlat. liquida´re 'göra flytande', till lat. liq´uidus 'flytande; klar'; jfr ur­sprung till likvida
2 betala skuld
någon likviderar något
likvidera en räkning
belagt sedan 1638
3 göra slut på
någon likviderar någon/något
någon likviderar någon
någon likviderar något
likvidera censuren
spec. (låta) av­liva
motstånds­männen likviderades i gryningen
belagt sedan 1925
likvideralikviderande, likvidering, likvidation