SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
full adjektiv ~t 1som inne­håller allt som kan rymmas i före­målet, på platsen etc. i fråga admin.sjö.spel.utstr.MOTSATSantonym1tom 1 JFRcohyponymfylld hälla glaset fulltsalen var full av folkhon hade munnen full med matäv. försvagat i ut­tryck för stor myckenhet e.d.med prep.av, med det var fullt av folk på brygganäv. bildligthan var full av vredehon var full av livfull (av/med ngt/ngra)full handsehand 3 full i skrattseskratt full pottsepott fullt hussehus 1 fullt och fastall­deleshon är fullt och fast över­tygad om att hon kommer att få jobb efter sin ut­bildning få skäppan fullseskäppa för fulla muggarse1mugg för fulla segelsesegel för fullt med högsta kapacitetskadan har läkt och nu tränar hon för fullt i­gen ha fullt uppha mycket att görarunt jul har brev­bärarna fullt upp ha häcken fullsehäck 4 ha händerna fullasehand 1 ha skäppan fullseskäppa (sjunga) för full halssehals 1 ta munnen fullsemun ta steget fullt utsesteg 1 vara full i fanse1fan vara full i sjuttonvara lurig och skoj­friskvard.hon är ett riktigt bus­frö och all­tid full i sjut­ton (vid) full tidsetid 2 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. fulder; gemens. germ. ord, besl. med lat. ple´nus ’full’; jfr plenum 2som före­kommer i klart till­räcklig grad för att benämnas med ett visst ut­tryck admin.utstr.JFRcohyponymhel 1cohyponymfullständigcohyponymriktig 2 i full frihetpå fullaste allvardet blåste full orkandet var full sommar utehon är i sin fulla rätt att protesterahan är vid sina sinnens fulla brukhon har min fulla beundrandet är fullt klart att ... (adv.)10 liter är fullt till­räckligt (adv.)att kritisera är fullt tillåtet (adv.)spec.största möjliga full pensionfull ersättningäv.som har sin högsta grad full syssel­sättningköra med full fartfabriken är i full verksamhetfull rulleserulle 1 fullt ut helthon bestämde sig för att satsa fullt ut på musiken i alla fulla fallsefall 3 lika fulltän­dåde trivdes i lägenheten men funderade lika fullt på att flytta till ett hus njuta i fulla dragsedrag 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3kraftigt berusad admin.fysiol.stupfullsupa sig fullbry dig inte om vad han säger, han är fullfull som en kaja/alikamycket kraftigt berusadhan vinglade ut från puben full som en alika sedan 1430–50Herr Ivan Lejon-Riddarenfornsv. fulder; jfr äv. fornsv. fulder ok drukkin, eg. ’full och drucken’ dvs. ’mätt på både mat och dryck’