publicerad: 2021  
listverk list­verket, plural list­verk, bestämd plural list­verken
list|­verk·et
substantiv
lis`tverk
upp­sättning framspringande prydande band på fasad, möbel eller dylikt
JFR gesims
belagt sedan 1734