publicerad: 2021  
livlig livligt livliga
liv·lig
adjektiv
li`vlig
som känne­tecknas av rörlighet och iver om person, handling eller dylikt
ett livligt an­sikte; livliga diskussioner; hon har livlig fantasi; en livlig flicka med spelande ögon
äv. fylld av liv och rörelse
en livlig affärs­gata
äv. om in­tryck eller dylikt klar och tydlig
en fest som del­tagarna har i livligt minne; jag kan livligt före­ställa mig hans reaktion (adverbial)
belagt sedan 1587; jfr fornsvenska lifliker 'som hör till livet'