SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
full`ständig adjektiv ~t full|­ständ·igsom om­fattar allt nöd­vändigt admin.utstr.JFRcohyponymkomplettcohyponymfullkomlig 2cohyponymuttömmande fullständig vinterutrustninghon ville ge en fullständig bild av situationen i landetäv. rent förstärkandesom i högsta grad har en viss egenskap el. är av viss typ JFRcohyponymregelrätt han är en fullständig idiotdet är fullständigt o­begripligt att ingen hjälpte henne (adv.)fullständiga rättigheterserättighet sedan 1753av ty. vollständig med samma betydelse; till 2stå