SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
funktion [-∫o´n] substantiv ~en ~er funkt·ion·en1bestämd (till­delad) upp­gift i ett visst samman­hang af.SYN.synonym1roll 2 samhällsfunktionservicefunktionbiblioteket fyller en viktig social funktionprydnads­föremål utan någon funktion allsläraren fyllde en funktion ock­så som kuratorfunktionen (av/som ngn/ngt)sedan 1795av lat. fun´ctio med samma betydelse, till fung´i, se fungera 2i vissa ut­tryck det att fungera på tillfreds­ställande sätt af.JFRcohyponymarbete 2 funktionsduglighjärtfunktionden nya organisationen ska träda i funktion om en veckadisk­maskinen var ur funktion(i/ur) funktionsedan ca 17053en matematisk storhet som till varje tal i en viss mängd (ofta betecknat ”x”) ordnar (precis) ett annat tal all­männare definition i mat. samman­hangmat.funktionsvärdeexponentialfunktionluft­trycket är en funktion av höjden över haveten funktion skrivs ofta y = f(x)en funktion (av ngt)den inversa funktionenden funktion som till varje element ordnar dess ur­bild under den givna funktionensedan 1758