publicerad: 2021  
luftig luftigt luftiga
luft·ig
adjektiv
luf`tig
1 hög och rymlig och där­för vanligen väl försedd med frisk luft
en ljus och luftig lägenhet
belagt sedan 1558
2 som till stor del tycks bestå av luft
en luftig sufflé; en slöja av luftig tyll
äv. bildligt verklighets­främmande, ogenomtänkt
luftiga spekulationer
belagt sedan 1697