publicerad: 2021  
lya lyan lyor
ly·an
substantiv
ly`a
(under­jordisk) skyddad bo­plats för (visst) rov­djur särsk. räv, grävling, järv el. varg
rävlya; varglya
äv. bildligt liten bo­stad
studentlya; ungkarlslya
belagt sedan ca 1520 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska lya; till ly