publicerad: 2021  
lås låset, plural lås, bestämd plural låsen
lås·et
substantiv
1 mekanisk till­slutnings­anordning som normalt kan öppnas bara med spec. redskap, vanligen nyckel
låsmekanism; hänglås; kombinationslås; sjutillhållarlås; säkerhetslås
lås (för/på något)
lås (för något)
lås (något)
han satte dubbla lås på dörren; en rymlig läderportfölj med starkt lås
äv. (i sammansättn.) om andra spärr­anordningar
äv. bildligt
man borde sätta lås för munnen på den prat­makaren
bak­om lås och bom i fängsligt förvarflera liga­medlemmar sitter bak­om lås och bom och andra är internationellt efter­lysta
hänga på låset vara när­varande precis när (eller innan) något öppnasför att slippa köa el. för att säkra en plats: många entusiaster hängde på låset när träd­gårds­mässan öppnade
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska las; nord. ord, trol. besläktat med no. lam 'dörrhake'
2 i ett få­tal ut­tryck det att vara till­sluten med lås
i lås
dörren gick i lås
äv. bildligt i ut­tryck för att något lyckas
planen gick i lås
belagt sedan 1645
3 avfyrnings­mekanism för (äldre) hand­eldvapen
flintlås; luntlås
belagt sedan 1548