publicerad: 2021  
lägga till lade lagt, presens lägger
verb
lägga till´
1 låta (far­tyg) gå in till land och förtöjas
någon lägger till (någonstans)
de lade till vid kajen
äv. om far­tyg gå in till land och förtöjas
något lägger till (någonstans)
båten lade till
belagt sedan 1561; fornsvenska läggia til 'ytterligare säga'
2 äv. fast sammansättn., se tillägga ytterligare fram­föra till vad som redan sagts el. skrivits
någon lägger till något/sats
någon lägger till något
någon lägger till sats
lägga till en sak på listan; jag kan för övrigt lägga till en liten sak: han blev senare chef för före­taget
äv. addera
belagt sedan ca 1300 Westgöta-Lagen
lägga tilltilläggande