publicerad: 2021  
läsa av läste läst, presens läser
verb
läsa a´v
äv. fast sammansättn., se avläsa notera upp­visat värde av viss storhet; på instrument och dylikt
någon läser av något (från/på något)
någon läser av något (från något)
någon läser av något (något)
någon läser av sats
läsa av klockan; läsa av mätaren
äv. med konstruktions­växling
läsa av mätar­ställningen
belagt sedan 1866
läsa avavläsande, avläsning