publicerad: 2021  
läsa igenom läste läst, presens läser
verb
läsa ige´nom
läsa från början till slut
läsa igenom något
hon läste igenom brevet
ibland med an­tydan om ytlig läsning
jag har bara (hastigt) läst igenom artikeln, så jag ska inte komma med något om­döme än­nu
belagt sedan 1635
läsa igenomgenomläsande, genomläsning