publicerad: 2021  
läsa ut läste läst, presens läser
verb
läsa u´t
1 läsa till slut
någon läser ut något
han har just läst ut boken
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska läsa ut
2 äv. fast sammansättn., se utläsa uttala
någon läser ut något
hur läser man ut namnet på den kinesiske utrikes­ministern?
belagt sedan 1837
3 äv. fast sammansättn., se utläsa sluta sig till något, ofta genom observation
någon läser ut något/sats (av/ur något/sats)
någon läser ut något (av något)
någon läser ut något (av sats)
någon läser ut något (ur något)
någon läser ut något (ur sats)
någon läser ut sats (av något)
någon läser ut sats (av sats)
någon läser ut sats (ur något)
någon läser ut sats (ur sats)
vad kan man läsa ut ur hans ord?
belagt sedan 1880
läsa ututläsande, utläsning