SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`fot substantiv, ingen böjning fä|­fotjordbr.ligga för fäfotligga o­brukadom jordförr blomstrade traktens jord­bruk, men i­dag ligger marken för fä­fot ○ äv. bildligtplanerna på om­organisation ligger nu för fä­fot sedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagentill fornsv. fäfoter, liggia undir fä­fot, dvs. vara o­inhägnad och an­vändas till betes­mark