publicerad: 2021  
marknad marknaden marknader
mark·nad·en
substantiv
mar`knad
1 ofta vid beskrivning av äldre förhållanden organiserad samman­komst för köpenskap bestämd till tid och plats, ofta äv. till varuslag
marknadstorg; kreatursmarknad; loppmarknad; slavmarknad
han köpte en häst på marknaden
äv. om mycket stort modernt varu­hus eller dylikt vanligen i sammansättn.
klädmarknad; stormarknad
belagt sedan ca 1350 (Konung Magnus Erikssons Stadslag); fornsvenska marknaþer; gemensamt germanskt ord; av lat. merca´tus med samma betydelse; jfr ur­sprung till marketing, merkantil, supermarket
2 sär­skilt i ekonomiskt språk­bruk läge med av­seende på ut­bud och efter­frågan för viss vara och/eller in­om visst om­råde
en globaliserad marknad; en av­reglerad marknad; en expansiv marknad; en över­hettad marknad; en krympande marknad; en kärv marknad
marknad (för något/att+verb)
marknad (för något)
marknad (för att+verb)
en god marknad för svenska bilar i USA; marknaden för lyx­bostäder var mättad
äv. avsättnings­område för vissa varor el. tjänster
den fria marknaden; bryta in på den japanska marknaden; två före­tag behärskade 80 % av marknaden; den nya modellen ska nu ut på marknaden
äv. om samman­fattningen av (ledande) aktörer på marknaden (aktie­ägare, banker, försäkrings­bolag etc.)
marknadens lång­siktiga inflations­förväntan; marknaden var inte nöjd med regeringens spar­paket
äv. om ut­bud och efter­frågan på icke-materiella före­teelser
arbetsmarknad; äktenskapsmarknad
fabriks­ytorna om­vandlades till bostads­rätter och såldes med god vinst på den öppna marknaden
äv. om mer informellt byte av varor och tjänster (utan­för sam­hällets kontroll)
den grå marknaden; den svarta marknaden
inte rosa marknaden inte lyckas sär­skilt braIndien­fonderna har inte rosat marknaden i år; brittiska kajaker har inte rosat marknaden när det gäller kvalitet
köparens marknad marknad där köparen kan välja bland många varor eller tjänster till låga priser
säljarens marknad marknad där ut­budet av varor eller tjänster är litet och kunderna är mångavilket inne­bär att priserna blir höga
belagt sedan 1872
Vid Värnamo på marknaden
en aftonstund det var,
då Per och Kersti bytte ring
som troget fästepar. Carl Snoilsky, inlednings­raderna till På Värnamo marknad (i Svenska bilder, 1880 och senare)