publicerad: 2021  
marknadsvärde marknads­värdet marknads­värden
mark·nads|­värd·et
substantiv
mar`knadsvärde
värde som bestäms av efter­frågan på viss vara eller tjänst på marknaden
marknadsvärdet (av/för/hos något)
marknadsvärdet (av något)
marknadsvärdet (för något)
marknadsvärdet (hos något)
villans marknads­värde är mer än dubbelt så högt som taxerings­värdet
belagt sedan 1866