publicerad: 2021  
materialism materialismen
materi·al·ism·en
substantiv
materialis´m
1 en­sidig in­riktning på materiell väl­gång
den krassa materialismen tränger ut intresset för kultur
belagt sedan 1837; av franska matérialisme med samma betydelse; till material
2 en filosofisk upp­fattning som hävdar att verkligheten till sitt väsen i första hand är av materiell natur och att andliga yttringar kan här­ledas ur detta
dialektisk materialism term in­om marxistisk teoriåskådning som hävdar att ut­vecklingen främst men inte en­bart på­verkas av materiella om­ständigheter
belagt sedan 1759