publicerad: 2021  
1matta mattan mattor
matt·an
substantiv
matt`a
plant, regel­bundet stycke material, av­sett som (dekorativ) mjuk och värmande täckning av under­laget vanligen golvet
orientaliska mattor; piska mattor; knyta mattor
äv. om mer permanent golv­täckning (el. del av golv) vanligen i sammansättn.
linoleummatta
den svenske brottaren hamnade utan­för mattan
äv. om andra mjuka el. skyddande övertäckningar vanligen i sammansättn.
blomstermatta; gräsmatta
äv. om övertäckningar eller dylikt i all­mänhet vanligen i sammansättn.
asfaltmatta; bombmatta; fördämningsmatta
dra/rycka undan mattan för någon/något ta bort förut­sättningarna för någon/någotEU-kommissionen ville hålla nere fisket utan att dra undan mattan för yrkesfiskarna
flygande matta matta som kan flygai den arabiska sago­världen: privat­detektiven Ture Sventon tar sig runt i världen på en flygande matta
hålla sig på mattan var­dagligtupp­föra sig städathan sa till barnen att de skulle hålla sig på mattan
rulla ut den röda mattan ge ett hög­tidligt mot­tagandeibl. genom att rulla ut en röd matta: välkomst­delegationen rullade ut den röda mattan för kungaparet
sopa mattan med någon totalt ut­klassa någonde sopade mattan med konkurrenterna
sopa något under mattan försöka dölja någotav rädsla för att få dåligt rykte försöker många skolor sopa konflikter och problem under mattan
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska matta; av lågtyska matte, senlat. matt´a med samma betydelse, ev. av semitiskt urspr.
2matta mattade mattat
verb
matt`a
1 vanligen pass. göra svagare
någon/något mattas
någon mattas
något mattas
babyns skrik mattades så småningom
spec. med av­seende på själsliga förhållanden göra mindre intensiv
intresset för tre­dimensionell film har mattats
belagt sedan 1705; till 2matt!!
2 var­dagligt sätta matt i schack
matta någon
han lyckades matta stor­mästaren
belagt åtm. sedan 1950-talet
3 mattera
matta något
matta ytan med sand­papper
belagt sedan 1784
mattamattande, mattning