SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fäng`sla verb ~de ~t fäng·slar1beröva (ngn) friheten ofta för en längre tid samh.JFRcohyponym1fånga särsk.sätta i fängelse el. häkte han sitter fängslad som miss­tänkt för mordregimen lät fängsla flera oppositionellaäv. (med avs. på djur)binda fängsla ngnsedan 1560till fängsel 2väcka och vidmakt­hålla intresse eller upp­märksamhet hos ngn komm.JFRcohyponymengagera 1cohyponymintressera en talare som hade förmågan att fängsla sina å­höraremännisko­öden som fängslarfängsla (ngn)sedan 1740Subst.:fängslande