SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rddator substantiv ~n ~er färd|­dat·or·erdator som tar in och bearbetar upp­gifter i an­slutning till (bil)färd och upp­lyser om lämplig färd­väg, av­stånd m.m. databehandl.sedan 1982