SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rdig adjektiv ~t färd·ig1som bringats till (önskat) resultat helt nyligen admin.af.SYN.synonymklar 3 färdigbehandladfärdigbyggdfärdigkoktmid­dagen är färdigboken blir färdig i vårvarorna är färdiga för leveransspec.ibl. substantiverat redan iordning­ställd för kommande bruk färdigförpackadfärdiglagadhan köpte färdigt hellre än att laga själväv. om person, spec.som (just) bringat ngt till resultat han är färdig med mid­dagenspec. äv.som av­slutat alla för­beredelser för ngt JFRcohyponymredo han är färdig att resaspec. äv.ut­examinerad, behörig hon är färdig läkarefärdig (att+V), färdig (för/med/till ngt)fix och färdigsefix klara, färdiga, gå!seklar 3 vara färdig med ngninte vilja ha mer med ngn att göraefter skils­mässan kände båda att de var färdiga med var­andra sedan 1407frälsebrev utfärdat av kung Erik (Svenskt Diplomatarium)fornsv. färþogher ’frisk; duglig; full­bordad’; trol. av lågty. verdich, eg. ’redo till färd’ 2som nästan drivits till visst handlande (av känslomässig natur), visst till­stånd e.d. admin.gråtfärdigsvimfärdighon var färdig att spricka av ilskahan var färdig att svimma av trötthetäv.helt ut­tröttad efter en dag med barn­skrik och blöj­byten är man rätt färdigäv. om före­målsom är i så­dant (dåligt) skick att viss behandling är motiverad rivningsfärdigbilen är färdig att skrotasibl. i absolut an­vändningkritisk(t), problematisk(t) nu är det färdigt, larmet har gått!färdig (att+V), färdig (för ngt)sedan 17333vanligen i vissa sammansättn. skicklig admin.fingerfärdigslagfärdigfrisk och färdigsefrisk 1 sedan början av 1500-taletSkrå-Ordningar