publicerad: 2021  
1medel medlet, plural medel, bestämd plural medlen
medl·et
substantiv
me´del
1 något som kan an­vändas för att upp­nå ett visst syfte både om redskap och metoder
JFR väg 3
betalningsmedel; blekmedel; impregneringsmedel
medel (för/mot/till något)
medel (för något)
medel (mot något)
medel (till något)
medel (att+verb)
miljöfarliga medel; återföreningen måste genom­föras med fredliga medel; man kan göra en superb mid­dag med enkla medel; en konstnär som arbetar med små medel
spec. medicin
lugnande medel; smärt­stillande medel; uppiggande medel; prestations­höjande medel; anti­depressiva medel; medel mot förstoppning
ibland med an­tydan om hot
beslutet kommer att genom­drivas med alla medel; han skyr inga medel för att få igenom sin vilja
expektorerande medel slem­lösande medelläkaren ordinerade expektorerande medel
ända­målet helgar medlen se ändamål
belagt sedan 1486 (brev från biskop Kurt i Åbo om tiondeskyldighet (Arwidsson)); fornsvenska midhel; av lågtyska middel med samma betydelse, även 'mitt­punkt'; samma ord som fornsvenska midhel 'mitt', bildn. till medel-; jfr ur­sprung till bemedlad, medelst, mid-
2 ofta i offentligt språk i plur. och sammansättn. ekonomiska resurser för viss verksamhet eller dylikt
medelsförvaltning; medelstilldelning; forskningsmedel; studiemedel; överskottsmedel
all­männa medel; offentliga medel; likvida medel; in­samlade medel; an­slå medel; söka medel; äska medel
medel (för/till något/att+verb)
medel (för något)
medel (för att+verb)
medel (till något)
medel (till att+verb)
medel (att+verb)
av­sätta medel till investeringar; bevilja medel för genus­forskning
belagt sedan 1630
2medel ingen böjning
substantiv
me´del
sär­skilt i sport- och skol­jargong genom­snittligt resultat
(under/över) medel
(under) medel
(över) medel
hon hamnade 20 poäng över medel
belagt sedan 1666; till medel-