publicerad: 2021  
medelvärde medel­värdet medel­värden
medel|­värd·et
substantiv
me`delvärde
medeltal
medelvärdet (av tal)
aritmetiskt medel­värde vanligt medel­tal eller genom­snitt
geometriskt medel­värde ett medel­värde som i det enklaste special­fallet är lika med kvadrat­roten ur produkten av två taldet geometriska medel­värdet av 2 och 8 är 4
belagt sedan 1773