publicerad: 2021  
medgörlig med­görligt med­görliga
med|­gör·lig
adjektiv
me`dgörlig
som lätt förmås att rätta sig efter andras önske­mål
medgörlig (mot någon)
belagt sedan 1824